LUYỆN THI JLPT

Posted on 14/09/2021

  • Tổng số khóa học: 2 khóa
  • Tỉ lệ giáo viên Nhật: 50%

Giai đoạn 1: Đây là giai đoạn khởi động cho bạn kiểm tra lại những kiến thức về từ vựng, kanji cũng như ngữ pháp thông qua các bài tập trong giáo trình mới nhất do chúng ta tuyển chọn. Còn đối với đọc hiểu, nghe hiểu bạn sẽ được giải nhiều dạng bài tập trong đó có những đề thi trong quá khứ

  • Từ vựng, kanji, ngữ pháp : 直前(ちょくぜん)対策(たいさく) ドリル&模試(もし)
  • Đọc hiểu: 新完全(しんかんぜん)マスター、合格(ごうかく)できる
  • Nghe hiểu: スピードマスター、合格(ごうかく)できる、過去(かこ)問題集(もんだいしゅう)JLPT

Giai đoạn 2:Sau khi kết thúc giai đoạn khởi động ta bước vào giai đoạn tập trung giải bài tập và giải đề trong quá khứ để nâng cao khả năng đậu và cũng tạo tự tin khi bước vào phòng thi.

  • Từ vựng, kanji, ngữ pháp: パワードリル、過去(かこ)問題集(もんだいしゅう)JLPT
  • Đọc hiểu: スピードマスター、読解(どっかい)55+
  • Nghe hiểu: ドリル&ドリル、合格(ごうかく)できる、過去(かこ)問題集(もんだいしゅう)JLPT