SƠ CẤP – VỠ LÒNG

Posted on 13/09/2021

SƠ CẤP 1

 • Tổng số khóa học: 5 khóa
 • Tỉ lệ giáo viên: 30% người Nhật, 70% người Việt

Nội dung 

 • Bảng chữ cái tiếng Nhật: Hiragana, Katakana
 • Bài 1 đến bài 25 giáo trình Minna no nihongo 1, Kanji 1, đã bao gồm đầy đủ các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết.
 • Trình độ tương đương N5 sau khi hoàn thành khóa học.

Giáo trình sử dụng:

 • Hiragana Katakana (giáo trình do Terakoya biên soạn)
 • Minna no Nihongo quyển 1 (bản tiếng Nhật)
 • Minna no Nihongo quyển 1 (bản dịch)
 • Kanji 1

SƠ CẤP 2

 • Tổng số khóa học: 5 khóa
 • Tỉ lệ giáo viên: 30% người Nhật, 70% người Việt

Nội dung

 • Bài 26 đến bài 50 giáo trình Minna no nihongo 2, Kanji 2, đã bao gồm đầy đủ các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết.
 • Trình độ tương đương N4 sau khi hoàn thành khóa học.

Giáo trình sử dụng:

 • Minna no Nihongo quyển 2 (bản tiếng Nhật)
 • Minna no Nihongo quyển 2 (bản dịch)
 • Kanji 2