Thẻ: Trung tâm Nhật ngữ và toán học Terakoya

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA 33 (04/01/2022~02/04/2022)

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA 33 Khai giảng ngày 04/01/2022~02/04/2022 Giảm 40% học phí tất cả các lớp Trung tâm khai giảng những lớp mới như sau: 1. LỚP VỠ LÒNG (TĐ3) – Nội dung: vỡ lòng – bài 4 Minna no Nihongo – Lịch học: + Lớp 0-5: T2,T4,T6 từ 17:45-19:15 hoặc + Lớp […]

Đọc tiếp →

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA 32 (18/10/2021~31/12/2021)

Giảm 40% học phí tất cả các lớp Trung tâm khai giảng những lớp mới như sau: 1. LỚP VỠ LÒNG (tốc độ 3) – Nội dung: vỡ lòng – bài 4 Minna no Nihongo – Lịch học: + Lớp 0-5: T2,T4,T6 từ 17:45-19:15 + Lớp 0-6: T3,T5,T7 từ 19:30-21:00 Học phí: 1.190.000/1 khóa (đã […]

Đọc tiếp →