TIẾNG NHẬT ĐÀM THOẠI

Posted on 13/09/2021

Với khóa học Giao tiếp, các bạn sẽ được học các nội dung sau:

 • Học cách phát âm đúng ngữ điệu, cách nói của người Nhật.
 • Mỗi buổi là một chủ đề, các bạn được học thêm nhiều từ vựng liên quan và cùng nhau thảo luận về chủ đề đó.
 • Những mẫu câu giao tiếp thường dùng.
 • Học cách ứng xử của người Nhật trước các tình huống trong thực tế cuộc sống
 • Học văn hóa của người Nhật
 • Học cách phản xạ nhanh, trả lời nhanh

Đàm thoại sơ cấp: Dành cho những bạn trình độ tương đương N5

 • Thời gian học: 2 khóa
 • Đối tượng học viên: học viên đã hoàn thành chương trình Minna no Nihongo hết bài 25 (trình độ tương đương N5) có nhu cầu luyện giao tiếp.
 • Nội dung khóa học: Luyện nói với giáo viên người Nhật từ trình độ N5 trở lên, giúp học viên áp dụng bài học vào giao tiếp hằng ngày, nâng cao khả năng nghe nói nhuần nhuyễn. Học theo giáo trình nội bộ của trung tâm, và học theo chủ đề (1 tuần 2 buổi 1 buổi 90 phút).

Đàm thoại trung cấp: Dành cho những bạn trình độ tương đương N4

 • Thời gian học: 2 khóa
 • Đối tượng học viên: học viên đã hoàn thành chương trình Minna no Nihongo hết bài 50 (trình độ tương đương N4) có nhu cầu luyện giao tiếp.
 • Nội dung khóa học: Luyện nói với giáo viên người Nhật từ trình độ N4 trở lên, tiếp tục áp dụng kiến thức đã học vào giao tiếp hằng ngày với trình độ cao hơn, chủ đề phong phú hơn. Dành cho các học viên muốn nâng cao trình độ giao tiếp của bản thân lên, không chỉ dừng lại ở việc nói được về các sự vật sự việc xung quanh, mà có thể nói được ý muốn hoặc ý kiến của mình.