TIẾNG NHẬT DOANH NGHIỆP

Posted on 13/09/2021

  • Thời gian học: dựa theo nhu cầu doanh nghiệp
  • Đối tượng học viên: nhân viên các doanh nghiệp, công ty thuộc khu vực Bình Dương, cận Bình Dương.
  • Nội dung khóa học: Khóa học được thiết kế dựa trên nhu cầu cũng như những nghiên cứu thực tế tại chính doanh nghiệp, để từ đó mang đến hiệu quả đào tạo một cách tối đa. Điều này sẽ giúp cho nhân viên của các công ty hay doanh nghiệp có khả năng giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Nhật, góp phần hoàn thành tốt vai trò và nhiệm vụ của mình trong công ty. Các bài học không chỉ đơn thuần là kiến thức cơ bản tiếng Nhật mà hơn thế còn học cách sử dụng tiếng Nhật trong công việc. Nội dung học được lồng vào các tình huống làm việc điển hình hàng ngày như thói quen người Nhật trong kinh doanh, giao tiếp qua điện thoại, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ; tham gia trong các cuộc họp; thuyết trình; phát triển mạng lưới quan hệ công việc…