TRUNG THƯỢNG CẤP

Posted on 13/09/2021

TRUNG THƯỢNG CẤP

  • Tổng số khóa học: 2 khóa
  • Tỉ lệ giáo viên Nhật: 100%

Nội dung  

Khóa 1 tập trung phát triển các kỹ năng từ vựng, nghe hiểu, đọc hiểu, viết và hội thoại ở trình độ N2, bên cạnh đó còn giúp học viên tiếp thu văn hóa và phong tục Nhật Bản.

Khóa 2 tập trung vào các kỹ năng luyện thi JLPT N2.

Trang bị cho học viên kiến thức vững chắc để dự thi JLPT N2.

Giáo trình:

中級を学ぼう82