Chúng tôi sẽ không thuê, bán hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng, đối tác cho bên thứ ba không liên quan mà không có sự đồng ý của Khách hàng, đối tác, trừ những điều được nêu trong chính sách bảo vệ thông tin cá nhân này.

Các thông tin khuyến mại hoặc các tin tức về chương trình ưu đãi được chúng tôi cung cấp trên trang web sẽ chỉ được gửi khi có sự đồng ý của khách hàng, đối tác theo các thông tin cá nhân khách hàng, đối tác đã cung cấp (bao gồm cả email, số điện thoại, địa chỉ v.v.). Nếu bạn vô tình nhận được Email không theo yêu cầu từ hệ thống chúng tôi do một nguyên nhân ngoài ý muốn, xin vui lòng nhấn vào link từ chối nhận Email này kèm theo, hoặc thông báo trực tiếp đến ban quản trị.

Khách hàng đối tác có thể hủy đăng ký bản tin của chúng tôi bất cứ lúc nào