Gặp Gỡ Giáo Viên Bản Ngữ Giảng Dạy Tại TERAKOYA

Có 70% giáo viên là người Nhật. Tất cả giáo viên người Nhật tại TERAKOYA là giáo viên bản ngữ có bằng cử nhân trở lên, đạt chứng chỉ giảng dạy Nhật ngữ cho người nước ngoài và có kinh nghiệm giảng dạy.