Tầm nhìn Terakoya

Trở thành người dẫn đầu trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo với cam kết mang đến những trải nghiệm học tập quý giá, nhằm giúp học viên khám phá bản thân, thay đổi tầm nhìn và đạt được những thành công trong cuộc sống.

Trở thành người dẫn đầu trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo với cam kết mang đến những trải nghiệm học tập quý giá, nhằm giúp học viên khám phá bản thân, thay đổi tầm nhìn và đạt được những thành công trong cuộc sống.

Sứ mệnh của Terakoya

Chúng tôi cam kết không ngừng cải tiến mọi hoạt động, mở thêm nhiều trường và cung cấp chương trình học hiện đại theo mô hình học tập thế kỷ 21.
Chúng tôi cam kết không ngừng cải tiến mọi hoạt động, mở thêm nhiều trường và cung cấp chương trình học hiện đại theo mô hình học tập thế kỷ 21.

Giá trị cốt lõi

  • Chúng tôi đặt sự hài lòng của khách hàng là giá trị cốt lõi.
  • Chúng tôi cam kết xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện, nơi mọi nhân viên đều có cơ hội phát triển.
  • Chúng tôi hoạt động dựa trên tính minh bạch, đạo đức và hiệu quả.
  • Chúng tôi nỗ lực không ngừng để cải tiến, hoàn thiện và phát triển.
  • Chúng tôi đóng góp tích cực cho cộng đồng.
  • Chúng tôi đặt sự hài lòng của khách hàng là giá trị cốt lõi.
  • Chúng tôi cam kết xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện, nơi mọi nhân viên đều có cơ hội phát triển.
  • Chúng tôi hoạt động dựa trên tính minh bạch, đạo đức và hiệu quả.
  • Chúng tôi nỗ lực không ngừng để cải tiến, hoàn thiện và phát triển.
  • Chúng tôi đóng góp tích cực cho cộng đồng.