LỊCH KHÓA LUYỆN THI JLPT THÁNG 0/2021
  • Đối tượng học viên: học viên có nhu cầu thi năng lực Nhật ngữ JLPT trình độ N4,N3,N2
  • Nội dung khóa học: nội dung được thiết kế đặc biệt nhằm củng cố kiến thức tổng quát dành cho kỳ thi JLPT. Xoáy sâu vào kỹ năng đọc và nghe hiểu, mở rộng ngữ pháp, từ vựng, kanji một cách khoa học giúp học viên nắm chắc những kiến thức cần thiết. Làm quen với dạng đề thi JLPT N4,N3,N2

Tải lịch học khóa 30 tại đây

LỊCH HỌC LỚP LUYỆN THI KHÓA 30 (12/04/2021~ 02/07/2021)

LUYỆN THI JLPT
Thời gian Trình độ Thứ hai (月) Thứ ba () Thứ tư () Thứ năm () Thứ sáu ()

Thứ bảy ()

17:45-21:00 JLPT   N2   N2    
  N3   N3    
 
Giới thiệu kỳ thi thi Năng lực tiếng Nhật JLPT (The Japanese Language Proficiency Test)

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ KỲ THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ JLPT

The Japanese Language Proficiency Test (JLPT) là kỳ thi kiểm tra năng lực tiếng Nhật, được tổ chức trên toàn thế giới để đánh giá, xác nhận trình độ thông thạo tiếng Nhật của người không phải bản xứ.

Có 5 cấp độ trong bài thi năng lực tiếng Nhật là: N1 ~ N5. Cấp độ dễ và thấp nhất là N5, khó và cao nhất là N1. 
N4 và N5, chủ yếu đánh giá khả năng tiếp thu và sử dụng tiếng Nhật một cách đơn giản trong lớp học. N1 và N2 đánh giá khả năng sử dụng tiếng Nhật trong cuộc sống và công việc. Và N3, là cấp độ trung gian giữa N1, N2, và N4, N5

N1

Có thể hiểu tiếng Nhật trong các tình huống đa dạng

ĐỌC

*Có thể đọc các bài xã luận trên báo chí về các chủ đề đa dạng, đọc các bài văn phức tạp, mang tính lý luận, các bài viết có tính trừu tượng cao, hàm ý sâu sắc và năm được cấu trúc cũng như văn phong của tác giả.

*Có thể đọc hiểu được các bài viết có nội dung về nhiều chủ đề, nắm được diễn biến câu chuyện, và hàm ý diễn đạt.

NGHE

*Có thể hiểu chi tiết diễn biến câu chuyện, nội dung câu chuyện và mối quan hệ giữa các nhân vật và cấu trúc lý luận khi nghe các bài nói như hội thoại, tin tức, bài giảng ở các tình huống đa dạng.

N2

Hiểu tiếng Nhật trong các tình huống hàng ngày, thêm vào đó có thể hiểu tiếng Nhật trong các tình huống đa dạng.

ĐỌC

*Có thể đọc đoạn văn có chủ đề rõ ràng, hiểu nội dung các bài báo, tạp chí, bài viết giải nghĩa các khái niệm, bình luận đơn giản…về các chủ đề đa dạng.

*Có thể đọc các bài viết về các chủ đề chung, hiểu được diễn biến câu chuyện và hàm ý diễn đạt.

NGHE

*Có thể nghe hiểu các tình huống thường ngày và các bài nói tự nhiên trong các tình huống đa dạng như hội thoại, tin tức, diễn biến câu chuyện, nội dung và quan hệ giữa các nhân vật, nắm được các ý chính.

N3

Có thể hiểu ở mức độ nhất định tiếng Nhật dùng trong các tình huống hàng ngày

ĐỌC

*Có thể đọc văn chương với nội dung cụ thể về các vấn đề hàng ngày.

*Có thể nắm bắt một cách khái quảt các thông tin từ tiêu đề báo chí

*Có thể hiểu được các bài văn chương hơi khó trong các tình huống hàng ngày nhưng được diễn đạt theo cách dễ hiểu hơn, nắm được ý chính của bài viết.

NGHE

*Có thể hiểu nội dung cụ thể của câu chuyện cũng như mối quan hệ giữa các nhân vật trong hội thoại về các chủ đề hàng ngày.

N4

Có thể hiểu tiếng Nhật căn bản

ĐỌC

*Có thể hiểu các đoạn văn thường dùng trong cuộc sống hàng ngày với vốn từ vựng và kanji cơ bản.

NGHE

*Có thể hiểu nội dung trong hội thoại trong tình huống hàng ngày nếu được nghe chậm.

N5

Có thể hiểu tiếng Nhật căn bản ở mức độ nào đó

ĐỌC

*Có thể đọc hiểu cụm từ, câu, đoạn văn viết bằng chữ hiragana, katakana, hán tự cơ bản thường dùng trong cuộc sống hàng ngày

NGHE

*Có thể nghe được thông tin cần thiết trong hội thoại ngắn, nói chậm trong các tình huống hay gặp hàng ngày như lớp học, cuộc sống xung quanh.

Thế nào là thi đậu kỳ thi JLPT?

Cấp N1, N2, N3:

Kiến thức ngôn ngữ (Chữ, từ vựng, ngữ pháp): 0 ~ 60

Đọc hiểu: 0 ~ 60

Nghe hiểu: 0 ~ 60

Cấp N4, N5:

Kiến thức ngôn ngữ (Chữ, từ vựng, ngữ pháp) – Đọc hiểu: 0 ~ 120

Nghe hiểu: 0 ~ 60

Thế nào là thi đậu kỳ thi JLPT?

N1:

Điểm tổng: Trên 100 điểm (Tối đa: 180)

Điểm kiến thức ngôn ngữ (Chữ, từ vựng, ngữ pháp): Trên 19 điểm (Tối đa: 60)

Điểm đọc hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60)

Điểm nghe hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60)

N2:

Điểm tổng: Trên 90 điểm (Tối đa: 180)

Điểm kiến thức ngôn ngữ (Chữ, từ vựng, ngữ pháp): Trên 19 điểm (Tối đa: 60)

Điểm đọc hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60)

Điểm nghe hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60)

N3:

Điểm tổng: Trên 95 điểm (Tối đa: 180)

Điểm kiến thức ngôn ngữ (Chữ, từ vựng, ngữ pháp): Trên 19 điểm (Tối đa: 60)

Điểm đọc hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60)

Điểm nghe hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60)

N4:

Điểm tổng: Trên 90 điểm (Tối đa: 180)

Điểm kiến thức ngôn ngữ & Đọc hiểu: Trên 38 điểm (Tối đa: 120)

Điểm nghe hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60)

N5:

Điểm tổng: Trên 80 điểm (Tối đa: 180)

Điểm kiến thức ngôn ngữ & Đọc hiểu: Trên 38 điểm (Tối đa: 120)

Điểm nghe hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60)

Chú ý là khác với kỳ thi JLPT trước đây (chỉ cần điểm tổng lớn hơn điểm đậu), kỳ thi JLPT mới ngoài yêu cầu điểm tổng phải lớn hơn mức đậu còn yêu cầu điểm thành phần phải lớn hơn mức chuẩn (ví dụ điểm chuẩn của Đọc hiểu là 19 điểm, điểm chuẩn của Nghe hiểu là 19 điểm.)

(Điểm đậu kỳ thi JLPT cũ:

1-kyuu: Trên 70%, tức là trên 280 điểm. Điểm tối đa: 400 điểm.

2-kyuu, 3-kyuu, 4-kyuu: Trên 60%, tức là trên 240 điểm. Tối đa: 400 điểm.)

 

Kỳ thi JLPT được tổ chức khi nào? Xem ngày thi và thời hạn đăng ký ở đâu?

Bạn có thể vào trang web chính thức: http://www.jlpt.jp (Tiếng Anh, Tiếng Nhật)

để xem thông tin.

Kỳ thi được tổ chức 2 lần trong 1 năm, vào ngày chủ nhật đầu tiên của tháng 7 và tháng 12.

Chú ý: Có một số thành phố ngoài Nhật Bản chỉ tổ chức kỳ thi vào tháng 12 mà không tổ chức thi tháng 7.

 

Ở Việt Nam có thể đăng ký thi Năng lực Nhật ngữ ở đâu?

Kỳ thi JLPT được tổ chức ở Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng trong đó:

HN: Cả tháng 7 và tháng 12.

SG và ĐN: Chỉ tháng 12 (Tính ở thời điểm năm 2011.)

Nơi xin hồ sơ:

HN: 

1. Khoa Đông Dương – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà nội. Kỳ thi: Tháng 7, tháng 12.

2. Đại học Hà nội: Chỉ kỳ thi tháng 12.

SG: Đại học khoa học xã hội và nhân văn. Kỳ thi: Tháng 12.

ĐN: Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng. Kỳ thi: Tháng 12.

Nguồn: http://www.jlpt.jp/application/overseas_list.html (Tiếng Anh, tiếng Nhật)

 

Làm thế nào để đăng ký thi Năng lực tiếng Nhật JLPT? Khi nào có kết quả?

1. Mua giấy đăng ký thi và hồ sơ hướng dẫn tại những nơi tổ chức thi.

2. Đăng ký thi, trả tiền lệ phí thi.

Thời gian đăng ký: Kỳ thi tháng 7 đăng ký vào tháng 3 ~ tháng 4.

Kỳ thi tháng 12 đăng ký vào tháng 8 ~ tháng 9.

Các bạn cần xem hồ sơ hướng dẫn chứ không nên chỉ dựa vào thông tin ở Saroma Lang.

TRẢ KẾT QUẢ: Kỳ thi tháng 7: Khoảng tháng 9; Kỳ thi tháng 12: Khoảng tháng 3.

Nguồn: http://www.jlpt.jp/application/overseas_index.html

HỌC BAO LÂU THÌ CÓ THỂ THI JLPT

CẤP ĐỘ

HÁN TỰ

TỪ VỰNG

SỐ GIỜ HỌC

N5

100

800

KHOẢNG 150 GIỜ

N4

300

1,500

KHOẢNG 300 GIỜ

N3

650

3,750

KHOẢNG 450 GIỜ

N2

1000

6,000

KHOẢNG 600 GIỜ

N1

2000

10,000

KHOẢNG 900 GIỜ