Đối tượng học viên

Trình độ sơ cấp bao gồm nội dung từ bài 1 đến bài 50 giáo trình Minna no Nihongo. Là lớp học dành cho các bạn mới bắt đầu học và chưa biết gì tiếng Nhật. Khi tham gia vào lớp sơ cấp tại Trung tâm, các bạn sẽ được học những điều căn bản nhất về tiếng Nhật.

Nội dung khóa học

Khi tham gia vào Lớp I tại Trung tâm tiếng Nhật Terakoya, các bạn sẽ được những điều căn bản nhất về tiếng Nhật.

  • Bảng chữ cái tiếng Nhật.
  • Bài 1 đến bài 50 giáo trình Minna no nihongo, đã bao gồm đầy đủ các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết.
  • Học cách phát âm đúng ngữ điệu, cách nói của người Nhật.
  • Phương pháp học tiếng Nhật hiệu quả, đặc biệt là phương pháp học Kanji theo sách Kanji do Trung tâm biên soạn được phân chia theo từng cấp độ phù hợp với kì thi năng lực tiếng Nhật
  • Những mẫu giao tiếp thường dùng trong cuộc sống.
  • Ngoài ra, trong quá trình học, các bạn sẽ được học thêm nhiều nét văn hóa cũng như đời sống của Nhật Bản.
  • Trình độ tương đương N4 sau khi hoàn thành khóa học.

Tài liệu học

  • Sách giáo khoa của Trung tâm.
  • Sách học Kanji của Trung tâm (trình độ N5)
  • Các tài liệu khác do các giáo viên tự biên soạn.

CHIÊU SINH NHẬT NGỮ KHÓA 23 (01/04/2019-23/06/2019)

SƠ CẤP (初級)SC/TĐ3
Thời gian Trình độ

Thứ hai

(月)

Thứ ba

(火)

Thứ tư

(水)

Thứ năm

(木)

Thứ sáu

(金)

Thứ bảy

(土)

17:45-19:15 Vỡ lòng- bài 4 0 – 5   0 – 5   0 – 5  
Bài  5 – 10   1 – 5   1 – 5   1 – 5
Bài 10 – 15 2 – 5   2 – 5   2 – 5  
Bài 15 – 20 3 – 5   3- 5   3 – 5  
Bài 29 – 33 6 – 5   6 – 5   6 – 5  
19:30-21:00 Vỡ lòng- bài 4   0 – 6   0 – 6   0 – 6
Bài 5 – 10 1 – 6   1 – 6   1 – 6  
Bài 10 – 15   2 – 6   2 – 6   2 – 6
Bài 15 – 20 3 – 6   3 – 6   3 – 6  
Bài 19 – 25   4 – 6   4 – 6   4 – 6
Bài 24 – 28 5 – 6   5 – 6   5 – 6  
Bài 34 – 38 7 – 6   7 – 6   7 – 6  
Bài 39 – 43 8 – 6   8 – 6   8 – 6  
LỚP TẬP TRUNG SƠ-TRUNG CẤP (就職・留学/初級-初中級)
Thời gian Trình độ

Thứ hai

(月)

Thứ ba

(火)

Thứ ba

(火)

Thứ năm

(木)

Thứ sáu

(金)

Thứ bảy

(土)

SƠ CẤP CẤP TỐC SC/TĐ2
9:00-12:15 Trung cấp A4 A4 A4 A4 A4  
13:30-16:45 Vỡ lòng – Bài 20 P1 P1 P1 P1 P1  
Bài 18 – Bài 37 P2 P2 P2 P2 P2  
SƠ TRUNG CẤP SC/TĐ4
17:45-21:00 Sơ trung cấp E4 E4 E4 E4 E4  
SƠ TRUNG CẤP SCT/TĐ3
17:45-19:15 Sơ trung cấp STC 1-5   STC 1-5   STC 1-5  
19:30-21:00   STC 2-6   STC 2-6   STC 2-6
TRUNG CẤP TC/TĐ3
17:45-19:15 Trung cấp   TC 2-5   TC 2-5   TC 2-5