• Đối tượng học viên: học viên đã hoàn thành chương trình Minna no Nihongo hết bài 50 (trình độ tương đương N4) có nhu cầu luyện giao tiếp.
  • Nội dung khóa học: Luyện nói với giáo viên người Nhật từ trình độ N4 trở lên, tiếp tục áp dụng kiến thức đã học vào giao tiếp hằng ngày với trình độ cao hơn, chủ đề phong phú hơn. Dành cho các học viên muốn nâng cao trình độ gián tiếp của bản thân lên, không chỉ dừng lại ở việc nói được về các sự vật sự việc xung quanh, mà có thể nói được ý muốn hoặc ý kiến của mình.

CHIÊU SINH NHẬT NGỮ KHÓA 24 (01/07/2019-21/09/2019)

ĐÀM THOẠI TRUNG CẤP
Thời gian Trình độ

Thứ hai

(月)

Thứ ba

(火)

Thứ tư

(水)

Thứ năm

(木)

Thứ sáu

(金)

Thứ bảy

(土)

17:45-19:15 N3   会話   会話