• Đối tượng học viên: học viên đã hoàn thành chương trình Minna no Nihongo hết bài 25 (trình độ tương đương N5) có nhu cầu luyện giao tiếp hàng ngày.
  • Nội dung khóa học: Luyện nói với giáo viên người Nhật từ trình độ N5 trở lên, giúp học viên áp dụng bài học vào giao tiếp hằng ngày, nâng cao khả năng nghe nói nhuần nhuyễn.
  • Học theo giáo trình nội bộ của trung tâm, và học theo chủ đề (1 tuần 2 buổi 1 buổi 90 phút).
  • Tỉ lệ giáo viên người Nhật là 100%
  • Lịch học: hiện trung tâm vẫn chưa có lịch học lớp đàm thoại sơ cấp, học viên có nhu cầu học vui lòng liên hệ qua số điện thoại: 0274.222.1212 (gặp trực tiếp lễ tân).
ĐÀM THOẠI
Thời gian

Trình độ

(月)

Thứ hai

(月)

Thứ ba 

()

Thứ tư

()

Thứ năm

()

Thứ sáu

()

Thứ bảy

()

17:45-19:15     日常会話   日常会話