tieng-nhat-tre-em

Khóa học Tiếng Nhật dành cho trẻ em

Terakoya khai giảng khóa tiếng Nhật dành cho trẻ em với mong muốn không chỉ truyền đạt cho các bạn nhỏ kiến thức về một ngoại ngữ mới, mà còn giúp các bé tìm hiểu thêm về văn hóa và truyền thống của đất nước vốn rất được yêu mến và gắn liền Với những hình ảnh tuyệt đẹp của tuổi thơ như mèo máy Doraemon, Totoro, Shin, Conan…

Đối tượng tham gia

Trẻ em từ 6 – 9 tuổi

Trẻ em từ 10 – 13 tuổi

Mục đích khóa học

Bước đầu giúp các bé làm quen với bảng chữ cái trong tiếng Nhật,sau đó học một số từ vựng đơn giản và cơ bản trong đời sống, cũng như một số ngữ pháp thông dụng, những mẫu câu chào hỏi trong đời sống Nhật Bản.

Xây dựng nền tảng tương lai vững chắc ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Phương pháp giảng dạy linh hoạt, tương tác cao với giáo viên người Nhật có kinh nghiệm giảng dạy cho trẻ em, tâm huyết với sự nghiệp giáo dục trẻ em.

 

Quy mô lớp học

Từ 5 bé trở lên.

Giáo viên

50% giáo viên Người Việt và 50% giáo viên Người Nhật (có giáo viên người Việt trợ giảng).

LỊCH HỌC KHÓA 30 (12/04/2021 – 02/07/2021)

Học phí:

Giảm 25% cho học viên đã hoàn thành khóa 29 còn: 2.160.000 vnđ

Thời gian Lớp học Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
18:00-19:00   K1-7-5       K1-7-5  

LỊCH HỌC KHÓA 29 (04/01/2021 – 26/03/2021)

Học phí:

Giảm 25% cho học viên đã hoàn thành khóa 28 còn: 1.800.000 vnđ

Thời gian Lớp học Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
18:00-19:00   K1-6-5       K1-6-5  

LỊCH HỌC KHÓA 28 (28/09/2020 – 19/12/2020)

Học phí:

Giảm 25% cho học viên đã hoàn thành khóa 27 còn: 2.160.000 vnđ

Thời gian Lớp học Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
18:00-19:00   K1-5-5       K1-5-5  

LỊCH HỌC KHÓA 27 (29/06/2020 – 19/09/2020)

Học phí:

Giảm 25% cho học viên đã hoàn thành khóa 26 còn: 2.160.000 vnđ

Thời gian Lớp học Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
18:00-19:00   K1-4-5       K1-4-5  
  K1-7-5   K1-7-5      

LỊCH HỌC KHÓA 26 (30/12/2019 – 21/03/2020)

Học phí:

Giảm 25% cho học viên đã hoàn thành khóa 25 còn: 1.800.000 vnđ

Thời gian Lớp học Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
18:00-19:00   K1-3-5       K1-3-5  
    K1-5-5   K1-5-5    
  K1-6-5   K1-6-5      

Từ 18:00 đến 19:00, 2 buổi/tuần.

Một khóa kéo dài trong 3 tháng.

LỊCH HỌC KHÓA 25 (30/09/2019 – 21/12/2019)

Học phí:

Giảm 25% cho học viên đã hoàn thành khóa 24 còn: 2.080.000 vnđ

Thời gian Lớp học Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
18:00-19:00   K1-3-5       K1-3-5  
    K1-4-5   K1-4-5    
  K1-5-5   K1-5-5      

Từ 18:00 đến 19:00, 2 buổi/tuần.

Một khóa kéo dài trong 3 tháng.

LỊCH HỌC KHÓA 24 (01/07/2019 – 21/09/2019)

Học phí:

Giảm 25% cho học viên đã hoàn thành khóa 23 còn: 2.080.000 vnđ

Thời gian Lớp học Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
18:00-19:00   K1-2-5       K1-2-5  
    K1-3-5   K1-3-5    
  K1-4-5   K1-4-5      

Từ 18:00 đến 19:00, 2 buổi/tuần.

Một khóa kéo dài trong 3 tháng.

 

LỊCH HỌC KHÓA 23 (01/04/2019 – 23/06/2019)

Học phí:

Giảm 25% cho học viên đã hoàn thành khóa 22 còn: 2.080.000 vnđ

Thời gian Lớp học Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
18:00-19:00     K1-2-5   K1-2-5    
  K1-3-5       K1-3-5  

Từ 18:00 đến 19:00, 2 buổi/tuần.

Một khóa kéo dài trong 3 tháng.

LỊCH HỌC KHÓA 22 (02/01/2019 – 23/03/2019)

Học phí:

Giảm 25% cho học viên đã hoàn thành khóa 21 còn: 1.965.000 vnđ

Thời gian Lớp học Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
18:00-19:00     K1-1-5   K1-1-5    
  K1-2-5       K1-2-5  
    K1-5-5   K1-5-5    

Từ 18:00 đến 19:00, 2 buổi/tuần.

Một khóa kéo dài trong 3 tháng.

LỊCH HỌC KHÓA 21 (01/10/2018 – 22/12/2018)

Học phí:

Giảm 50% cho học viên mới còn 1.320.000 vnđ

Giảm 25% cho học viên đã hoàn thành khóa 20 còn: 1.980.000 vnđ

Thời gian Lớp học Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
18:00-19:00 Vỡ lòng   K1-0-5   K1-0-5    
  K1-1-5       K1-1-5  
    K1-4-5   K1-4-5    

Từ 18:00 đến 19:00, 2 buổi/tuần.

Một khóa kéo dài trong 3 tháng.

LỊCH HỌC KHÓA 20 (02/07/2018 – 22/09/2018)

Học phí:

Giảm 50% cho học viên mới còn 1.320.000 vnđ

Giảm 25% cho học viên đã hoàn thành khóa 19 còn: 1.980.000 vnđ

Thời gian Lớp học Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy  
18:00-19:00 Vỡ lòng K1-0-5       K1-0-5  
    K1-2-5    K1-2-5     
    K1-3-5   K1-3-5    

Từ 18:00 đến 19:00, 2 buổi/tuần.

Một khóa kéo dài trong 3 tháng.

LỊCH HỌC KHÓA 19 (02/04/2018 – 23/06/2018)

Học phí:

Giảm 50% cho học viên mới còn 1.320.000 vnđ

Giảm 25% cho học viên đã hoàn thành khóa 18 còn: 1.980.000 vnđ

Thời gian Lớp học Thứ Hai  Thứ Ba  Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy  
18:00-19:00 Lớp 6-10 tuổi K1-0-5    K1-0-5       
Lớp 6-10 tuổi   K1-1-5   K1-1-5    
Lớp 6-10 tuổi   K1-2-5    K1-2-5     

Từ 18:00 đến 19:00, 2 buổi/tuần.

Một khóa kéo dài trong 3 tháng.

LỊCH HỌC KHÓA 18 (02/01/2018 – 24/03/2018)

Học phí:

Giảm 50% cho học viên mới còn 1.100.000 vnđ

Giảm 25% cho học viên đã hoàn thành khóa 17 còn: 1.650.000 vnđ

Thời gian Lớp học Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
18:00-19:00 Lớp 6-9 tuổi   K1-0-5   K1-0-5    
Lớp 6-9 tuổi K1-1-5   K1-1-5      
Lớp 6-9 tuổi   K1-1-5   K1-1-5    
Lớp 10-13 tuổi K2-0-6   K2-0-6      

Từ 18:00 đến 19:00, hoặc 19:30-20:30 – 2 buổi/tuần.

Một khóa kéo dài trong 3 tháng (riêng khóa 18 sẽ được nghỉ tết từ 12/02/2018-25/02/2018).

Trẻ em từ 6 – 9 tuổi: Thứ Ba & Thứ Năm (lớp mới), Thứ Hai & Thứ Tư, Thứ Ba & Thứ Năm (lớp cũ).

Trẻ em từ 10 – 13 tuổi: Thứ Hai & Thứ Tư (lớp mới).

LỊCH HỌC KHÓA 17 (02/10/2017 – 23/12/2017)

Giảm 25% cho học viên mới còn: 2.700.000 vnđ.

Thời gian Lớp học Thứ Hai Thứ Ba  Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu  Thứ Bảy
18:00 – 19:00  Lớp  6 – 9 tuổi  K1-0-5   K1-0-5      
Lớp 10 – 13 tuổi    K2-0-5     K2-0-5      

Từ 18:00 đến 19:00 – 2 buổi/tuần 

Một khóa kéo dài trong 3 tháng.

Trẻ em từ 6 – 9 tuổi: Thứ Hai & Thứ Tư 

Trẻ em từ 10 – 13 tuổi: Thứ Ba & Thứ Năm

   Hình thức đăng ký:
– Đăng ký trực tiếp tại: Trung Tâm Đào Tạo Nhật Ngữ và Toán Học Terakoya
: 08h00 – 21h00 từ thứ 2 đến thứ 7
: 0274.222.1212-0274.222.1213
🏩: Tầng 7, Becamex Tower, số 230, đại lộ Bình Dương, Tp.Thủ Dầu Một, Bình Dương
QUÝ PHỤ HUYNH HÃY ĐỂ LẠI SỐ ĐIỆN THOẠI HOẶC INBOX TRỰC TIẾP CHO PAGE, TRUNG TÂM SẼ TƯ VẤN CHO BÉ LỘ TRÌNH HỌC THÍCH HỢP NHẤT.
Terakoya rất hân hạnh được đón tiếp!