HỌC BỔNG DU HỌC

Posted on 13/09/2021

  1. Học bổng từ tổ chức Hỗ trợ sinh viên nước ngoài du học tại Nhật Bản:

Hỗ trợ 30.000 yên/tháng (khoảng 6,1 triệu/tháng) tối đa 360.000 yên/năm (khoảng 74 triệu/năm) cho các học viên năm thứ 2 đạt thành tích học tập tốt và có tỷ lệ chuyên cần cao trong số các học viên đang theo học từ 6 tháng trở lên.

  1. Học bổng của trường YIC

– Học bổng dành cho học viên có thành tích xuất sắc nhất:

+ Giải thưởng: Học viên xuất sắc nhất 30.000 yên, học viên xuất sắc 20.000 yên, học viên giỏi 10.000 yên

+ Số lượng: Mỗi trình độ sơ cấp, sơ trung cấp, cao cấp sẽ lựa chọn ra 1 người

+ Thời gian: Mỗi học kỳ

+ Điều kiện tuyển chọn: Tỷ lệ đến lớp đạt 95% trở lên và thành tích tất cả các môn đều đạt A trở lên

– Học bổng khuyến khích đậu N1:

+ Giải thưởng: 30.000 yên

+ Số lượng: Tất cả các học viên đậu

+ Thời gian: Trong thời gian còn theo học

+ Điều kiện: Đậu N1

– Học bổng chuyên cần:

+ Giải thưởng: 5.000 yên

+ Số lượng: Tất cả học viên đủ điều kiện

+ Thời gian: Mỗi học kỳ

+ Điều kiện: Tỷ lệ đến lớp 100% (không đi trễ, về sớm)