SƠ TRUNG CẤP

Posted on 13/09/2021

  • Tổng số khóa học: 2 khóa
  • Tỉ lệ giáo viên Nhật: 30-70%

Nội dung 

  • Ở trình độ trung cấp, khả năng đọc hiểu, kỹ năng từ vựng… được nâng cao lên rất nhiều so với trình độ sơ cấp. Chính vì vậy, đây là bước đệm để học viên có thể tự tin học lên trình độ trung cấp.

Giáo trình

中級へ行こう 55